• Xe đưa đón khách
   Xe đưa đón khách
  • Xe đưa đón khách
   Xe đưa đón khách
  • Xe đưa đón khách
   Xe đưa đón khách
  • Xe con đón khách
   Xe con đón khách
  • Xe con đón khách
   Xe con đón khách
  • Xe con đón khách
   Xe con đón khách
  • Xe con đón khách
   Xe con đón khách
  • Xe du lịch, đưa đón nhân viên
   Xe du lịch, đưa đón nhân viên
  • Xe du lịch, đưa đón nhân viên
   Xe du lịch, đưa đón nhân viên
  • Xe du lịch, đưa đón nhân viên
   Xe du lịch, đưa đón nhân viên
  • Xe du lịch, đưa đón nhân viên
   Xe du lịch, đưa đón nhân viên
  • Xe du lịch, đưa đón nhân viên
   Xe du lịch, đưa đón nhân viên

Thành tích đạt được

Chúng tôi luôn nâng cao chất lượng phục vụ để đạt được phương châm "Khách hàng là ông chủ có thể đuổi việc cả Giám đốc lẫn nhân viên bất cứ lúc nào". Vì vậy, hiện nay Công ty chúng tôi đã hợp tác được với các thương hiệu lớn như Đại Bảo An, Logitem, Packetxim, Việt Thắng, Cục Y tế Dự phòng, Hà Thành, Obayashi v.v…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *